HIS və MEDHIS

HIS nədir?

HIS (Hospital Information system) - səhiyyə müəssisələrində informasiyanın (Qeydiyyat, Laboratoriya, Radiologiya, Poliklinik, Cərrahi, Stasionar, Maliyyə, Təhcizat, Statistik və s.) vəhdət həllinə deyilir.

MEDHIS nədir?

Tərəfmizdən yazılmış ilk yerli HIS proqram təminatıdır.

Hörmətli müştərilər.

Medhis layihəsi 2008-ci ildən fəaliyyətə başlamış və 11 illik bir yol qət etmişdir. Hər şey yeni açılacaq bir klinika üçün proqram təminatı sifarişindən başlamışdı. Bu klinika bazarda proqram təminatı axtarışına çıxmış və bazarda yerli şərtlərə uyğun gələn hazır proqram təminatı mövcud olmadığı üçün bizə müraciət etmişdir. Gərgin əmək nəticəsində, il yarım sonra, proqram təminatının ilk versiyası ortaya çıxmışdır. Sonrakı illərdə bu proqram digər klinikalarda da tətbiq edilməyə başlamış və müştərilərimizdən gələn tələblər çərçivəsində yenilənmiş və proqrama yeni-yeni modullar əlavə edilmişdir. 2014-cü ildən MEDHIS proqram təminatı II versiyası hazırlanmağa başlanmış və artıq hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Sonrakı illərdə bu proqram digər klinikalarda da tətbiq edilməyə başlamış və müştərilərimizdən gələn tələblər çərçivəsində yenilənmiş və proqrama yeni-yeni modullar əlavə edilmişdir. 2014-cü ildən MEDHIS proqram təminatı II versiyası hazırlanmağa başlanmış və artıq hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Sonrakı illərdə bu proqram digər klinikalarda da tətbiq edilməyə başlamış və müştərilərimizdən gələn tələblər çərçivəsində yenilənmiş və proqrama yeni-yeni modullar əlavə edilmişdir.

Bütün klinikalarda HIS = MEDHIS olsun

Bu 10 il ərzində istər daxili bazar şərtləri, istərsə də dünya praktikası diqqətlə öyrənilmişdir. Müşahidələr onu göstərir ki, yerli klinikalarda düzgün seçilmiş HIS klinikanın işinin təşkilində müstəsna rol oynayır və bunu kəşv edən klinika menegerləri bunu xüsusiylə vurğulayırlar. Biz də, HIS sistemiylə hələ tanışmamış yerli klinikalarımıza HIS əhəmiyətini göstərmək üçün xüsusi Bütün klinikalarda HIS = MEDHIS olsun kampaniyasını keçirmək qərarına gəldik. Kampaniya haqqında daha ətraflı buradan məlumat əldə edə bilərsiniz.

Komandamız

Xarici təcrübələri öyrəndiyimiz zaman gördük ki, HIS tipli proqram təminatları daimi inkişafda olan bir proqram təminatlarıdır. Çünki, səhiyyə sistemi çox sürətlə inkişaf edir, rəqabət artır və dolayısıyla keyfiyyəti artırma ehtiyacı yaranır. Bu halda lazimi informasiyanı sürətli əldə etmə, tibbi və digər analiz reportları klinikalar üçün çox vacib faktora çevrilir. Klinikalardan daimi tibbi və menecment yeniliklər tələb olunur. Bunları qarşılaya bilmək üçün, klinikalrda HIS-in stabil işinin təşkili, yeni modul və funksiyaların HIS-ə əlavə edilməsi, personala texniki dəstək kimi komplekt xidmət anlayışı ortaya çıxır. MEDHIS ailəsi olaraq komandamız, programçı-təlimçi-texniki dəstək sahələrini özündə birləşdirən dinamik və gənc insanlardan formalaşmışdır.

Üstünlüklərimiz:

  • 11 il səhiyyə sahəsində HIS təcrübəsi
  • 100% yerli şərtlərə və tələblərə görə tərtib edilmiş məhsul
  • Yerli şirkət və yerli mütəxəssislər
  • Komplek dəstək üçün komanda
  • İş günləri tam dəstək
  • Münasib qiymət və yüksək keyfiyyət